Przejdź do treści
Powiększ tekst: A A Awersja dla niedowidzących


 • Gmina Bogoria Strona Główna
Sprawdź wiadomości z Gminy
Biuletyn Informacji Publicznej
Mapa Gminy Bogoria

Działaj Lokalnie - Konkurs Grantowy 2020

   - 1

  NieBezpieczni w sieci - konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię edukacyjną

  Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosił konkurs „Niebezpieczni w sieci”, skierowany do organizacji pozarządowych.

  Celem konkursu na pomysł na najlepszą kampanię informacyjno-edukacyjną poświęconą bezpieczeństwu w sieci jest edukacja i pokazywanie zagrożeń oraz sposobów radzenia sobie z nimi.  

  Organizatorom zależy, aby organizacje pozarządowe podzieliły się pomysłami. Przekaz edukacyjny ma trafić do szerokiego kręgu odbiorców, tak aby byli świadomymi użytkownikami internetu, niezależnie od wieku.  Nagrodą za najlepsze pomysły będzie wspólne zrealizowanie kampanii z ogłaszającymi konkurs. Na realizację jednego do trzech pomysłów przeznaczono 500 tysięcy złotych.

  Konkursowy nabór potrwa do 22 marca.

  Więcej informacji o konkursie: www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci/konkurs 

   - 1

  Otwarty konkurs ofert 2020

  Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki:

  Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości EUCPN rozpoczęła działania związane z przygotowaniem przyszłorocznego planu jej prac

  Mając na uwadze, że jednym z celów EUCPN jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania przestępczości, wzorem poprzedniej edycji przedmiotowego dokumentu, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz umożliwienia nawiązania współpracy roboczej pomiędzy przedstawicielami poszczególnych Państw Członkowskich (z podmiotów właściwych w zakresie zapobiegania przestępczości), w załączniku do dokumentu planowane jest uwzględnienie wybranych projektów z poszczególnych Państw Członkowskich, przewidzianych do realizacji w 2020 roku, w tym także projektów wieloletnich, których cele wpisywałyby się w obszar działań EUCPN oraz dokumenty programowe Unii Europejskiej z zakresu zapobiegania przestępczości.

  Jednocześnie Sekretariat EUCPN przyjął założenie, zgodnie z którym w Work Programme 2020 zostaną uwzględnione projekty umieszczone uprzednio w dokumencie na rok 2019, w przypadku których przewidywana jest kontynuacja w roku 2020. Możliwe jest natomiast przekazanie informacji o nowych projektach, nieuwzględnionych w poprzedniej edycji dokumentu. Termin przekazywania propozycji nowych projektów, które miałyby zostać uwzględnione w Work Programme 2020 upływa w dniu 25 października 2019 r.

  Mając na uwadze powyższe, w celu promowania polskich rozwiązań w obszarze zapobiegania przestępczości organizator zachęca do nadsyłania propozycji projektów, które mogłyby zostać przekazane do wykorzystania w dokumencie przygotowywanym przez EUCPN.

  Projekty, opisane na formularzu zgłoszeniowym w języku angielskim, należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: ewa.mazurek@kielce.uw.gov.pl  do dnia 14 października 2019  r.

  W załączeniu WORK PROGRAMME oraz Formularz konkursowy.

   - 1

  Informacja LGD Białe Ługi

  ZAPRASZAMY przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne do korzystania z BEZPŁATNEGO doradztwa dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej i działalności organizacji pozarządowych.

   

    - 1
    - 2

   Otwarty konkurs ofert 2019

   Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki:

    - 1

   Informacja dla organizacji pozarządowych

   Szansa na pozyskanie grantów przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe

   Grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe (zarejestrowane nie dłużej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) z terenu województwa świętokrzyskiego mogą uzyskać mikrodotacje w wysokości do 5 000 złotych. Taka szansa istnieje w związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój projektem pn. „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”, w ramach którego w terminie 4-8 marca br. będzie prowadzony nabór wniosków o dofinansowanie.

   Granty można pozyskać na realizację różnorodnych inicjatyw lokalnych z zakresu sfery pożytku publicznego lub w przypadku organizacji pozarządowych – również na działania związane z rozwojem podmiotu. Inicjatywy mogą dotyczyć wielu tematów, posiadać zróżnicowany charakter, w zależności od problemów i potrzeb  środowisk lokalnych, do których wsparcie jest adresowane. Mikroprojekty mogą być realizowane wyłącznie przez osoby zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego lub podmioty pozarządowe, które mają siedzibę na terenie naszego województwa.

   Na realizację inicjatyw w nadchodzącym naborze Stowarzyszenie Integracja i Rozwój przeznaczyło kwotę 290 000 zł, co oznacza że minimum 58 pomysłów uzyska dofinansowanie.

   Zachęcamy zatem do wzięcia udziału w konkursie. Szczegóły na temat zasad naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 361 04 92.

   Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

     - 1

    Równać Szanse 2019

    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

    Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

    Nabór wniosków trwa do 14 marca do godz. 12:00.

    Więcej informacji na stronie programu:

    https://rownacszanse.pl/2019/okg_ogloszenie

      - 1

     Pozakonkursowe oferty realizacji zadań publicznych

     Otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom

     Wójt Gminy Bogoria informuje, że 5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

     Otwarty konkurs ofert składa się z trzech szczegółowo opisanych zadań:

     1.Młodzież wspiera Powstańców Warszawskich: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł. – skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów współpracujących w szczególności z młodzieżą klas mundurowych i harcerzami.

     2.Uczniowie poznają Bohaterów Powstania Warszawskiego: łączna kwota dofinansowania 1 mln zł. - skierowany do organizacji pozarządowych i podmiotów współpracujących z uczniami, szczególnie ze szkół, których patron jest związany z Powstaniem Warszawskim,

     3.Wszyscy pomagamy Bohaterom: łączna kwota dofinasowania 1 mln zł. - skierowany do wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów, które pomagają żołnierzom II wojny światowej oraz żołnierzom polskiego podziemia niepodległościowego, w szczególności uczestnikom przeprowadzonej przez Armię Krajową Akcji Burza.

     Termin zgłaszania ofert mija 26 czerwca 2018. Zadania będą realizowane od 16 lipca do 28 grudnia 2018. Realne wsparcie dla Powstańców, będzie możliwe już przed 1 sierpnia.

     Regulamin konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej i na www.mon.gov.pl

     http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-62018owzs-103254768v/

      Otwarty konkurs ofert 2018

      Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki:

       

      Otwarty konkurs ofert - 2017 - informacja

      21.04.2017r.

      Informacja!

      Termin otwartego konkursu ofert w na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostaje przedłużony
      do dnia 28 kwietnia 2017 roku do godz. 1500

       Otwarty konkurs ofert - 2017

       Aby zobaczyć szczegóły proszę kliknąć poniższe odnośniki.

       Wyniki otwartego konkursu ofert

       Aby zobaczyć szczegóły kliknij poniższy odnośnik

       Wyniki otwartego konkursu ofert

        Otwarty konkurs ofert

         Aby zobaczyć szczegóły - proszę kliknąć w poniższe odnośniki.

         

        Druk umowy

        Oferta

        Sprawozdanie

        Załącznik nr 1 do otwartego konkursu ofert

        Załacznik nr 1 do umowy

         

         Urząd Gminy Bogoria

         ul. Opatowska 13
         28-210 Bogoria

         Telefon: 015 867-42-81
         Fax: 015 867-42-81
         Adres e-mail: urzad@bogoria.pl